LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 10/08/2020
08:00Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnhGiám đốc, PGĐ. Văn Ngọc Sen, PGĐ. Nguyễn Văn MinhHội trường 46 Trần Phú
14:30Giao ban Ban TĐKTLãnh đạo, công chức Ban TĐKTPhòng Họp Ban TĐKTPGĐ. Văn Ngọc Sen
Thứ ba 11/08/2020
08:00Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnhGiám đốc, PGĐ. Văn Ngọc Sen, PGĐ. Nguyễn Văn MinhHội trường 46 Trần Phú
Thứ tư 12/08/2020
08:00Dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnhGiám đốc, PGĐ. Văn Ngọc Sen, PGĐ. Nguyễn Văn MinhHội trường 46 Trần Phú
08:00Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG thành phố 6 tháng đầu năm 2020PGĐ. Bùi Thế AnHội trường Văn phòng HĐND & UBND thành phố Nha Trang
14:00Họp Tiểu ban Nhân sự: Thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIIIGiám đốcHội trường Tỉnh ủy
Thứ năm 13/08/2020
08:00Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức không qua thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chínhGiám đốcPhòng họp UBND tỉnh
14:00Họp thẩm định đề xuất bổ sung chức năng, nhiệm vụ về hoạt động kiểm ngư cho Chi cục Thủy sản và kiện toàn tổ chứcPGĐ. Nguyễn Văn MinhHội trường SởPGĐ. Nguyễn Văn Minh
Thứ sáu 14/08/2020
14:00Họp hoàn chỉnh nội dung báo cáo HĐND tỉnh về thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng – Văn hóa thể thao cấp xãPGĐ. Nguyễn Văn MinhPhòng họp SởPGĐ. Nguyễn Văn Minh
GHI CHÚ: