Lượt truy cập

"Ngày Pháp luật" tháng 9 năm 2013

04/09/2013 16:21

“NGÀY PHÁP LUẬT” THÁNG 9 NĂM 2013

 

Tiếp tục thực hiện “Ngày Pháp luật” theo Chỉ thị 46/CT-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức “Ngày pháp luật” theo định kỳ để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể lãnh đạo và công chức, viên chức thuộc Sở 2 Nghị quyết và 2 Kết luận Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và một số văn bản khác.

Các nội dung được tuyên truyền, phổ biến trong “Ngày Pháp luật”, gồm có: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Kết luận của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Một số nội dung chung quanh quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tài liệu tuyên truyền: Về chuyến thăm chính thức Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc Hội nhiệm kỳ V tại Campuchia; Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về “thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Quyết định số 1319-QĐ/UBKTTW ngày 10/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ban hành “Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm”; Thông báo số 433-TB/UBKTTW ngày 09/5/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng “Kết luận của UBKT TW làm rõ một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”; Thảo luận về biện pháp thực hiện phương hướng phấn đấu làm theo phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

Tin mới
Tin khácThăm dò ý kiến
Quý vị biết về thủ tục hành chính của Sở qua hình thức nào?
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
© SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ
Ðịa chỉ: Khu liên cơ - 01 Trần Phú - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Ðiện thoại: 84 58 3827095 / 3822086.    Fax: 84 58 3829286.