Lượt truy cập

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỈNH KHÁNH HOÀ

18/09/2012 10:45


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỈNH KHÁNH HOÀ 

Trụ sở:    Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa

                01 Trần Phú, Nha Trang - Khánh hoà

Chi cục trưởng:    Lưu Ngọc Phi

                    + lnphi_vtlt@khanhhoa.gov.vn

                    + ĐT : (058) 3607.324; 0905.190.838

Phó Chi cục trưởng:    Nguyễn Văn Ba

                    + nvba_vtlt@khanhhoa.gov.vn

                    + ĐT : (058) 3814.308; 0988.951.923

Phó Chi cục trưởng:    Đỗ Thị Huệ

                    + dthue_vtlt@khanhhoa.gov.vn

                    + ĐT : (058) 3822.910; 0914.224.206

Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ:

                    + qlvtlt.snvkh@gmail.com

                    + ĐT: (058) 3814.308

Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử:

                    + ltls.ccvtlt@gmail.com

+ ĐT : (058) 3818.801

Phòng Hành chính - Tổng hợp:

                    + hcth.ccvtlt@gmail.com

+ ĐT : (058) 3560.207

 

WEBSITE

CHI CỤC VĂN THƯ-LƯU TRỮ TỈNH KHÁNH HOÀ

    Ban Biên tập:  ccvanthuluutrukhanhhoa@gmail.com

    Trưởng ban Biên tập: Lưu Ngọc Phi; luungocphi@gmail.com

    Phó Trưởng ban Biên tập: Nguyễn Văn Ba; nvba_vtlt@khanhhoa.gov.vn

    Phó Trưởng ban Biên tập: Đỗ Thị Huệ; huedung48@gmail.com

    Ủy viên Ban Biên tập: Văn Thị Kim Đông; vtkdong_vtlt@khanhhoa.gov.vn                       

    Thư ký Ban Biên tập: Trần Thị Hồng Vân; tthvan.vtlt@gmail.com

Tin mớiThăm dò ý kiến
Quý vị biết về thủ tục hành chính của Sở qua hình thức nào?
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
© SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ
Ðịa chỉ: Khu liên cơ - 01 Trần Phú - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Ðiện thoại: 84 58 3827095 / 3822086.    Fax: 84 58 3829286.