Lượt truy cập

Một số hoạt động nổi bật của công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2012

02/08/2012 15:05
Trong 06 tháng đầu năm 2012, Thanh tra Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra nội vụ năm 2012 và hoàn thành đúng tiến độ theo dự kiến. Thanh tra Sở đã tiến hành các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành: Thanh tra việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại phòng Cán bộ, Công chức – Viên chức và Đào tạo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; Thanh tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và hồ sơ, thủ tục, quy trình xét duyệt khen thưởng thường xuyên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa; Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của UBND thành phố Nha Trang. Qua thanh tra cho thấy các cơ quan, đơn vị được thanh tra cơ bản chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác nội vụ; Song vẫn còn những điểm tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật. Đồng thời, Thanh tra Sở đã kiến nghị, đưa những biện pháp để chấn chỉnh, xử lý và tháo gỡ những vướng mắc, trở ngại, giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật về công tác nội vụ.

Về việc tham mưu giải quết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, Thanh tra Sở đã kịp thời đề xuất giải quyết 14 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (trong đó 12 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại và 01 đơn đề nghị) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và không có tình trạng đơn, thư tồn đọng. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác thanh tra, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với Văn phòng Sở tổ chức 06 “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng (thực hiện Chỉ thị 46/CT-CT UBND ngày 28/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh) nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.

Thanh tra Sở Nội vụ Khánh Hòa
Tin mớiThăm dò ý kiến
Quý vị biết về thủ tục hành chính của Sở qua hình thức nào?
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
ẢNH HOẠT ĐỘNG
© SỞ NỘI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ
Ðịa chỉ: Khu liên cơ - 01 Trần Phú - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Ðiện thoại: 84 58 3827095 / 3822086.    Fax: 84 58 3829286.