29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 21/08/2012]
LÃNH ĐẠO SỞ:
Ảnh minh họa

Giám đốc: Ông Ngô Truyện

Điện thoại:    0258.3822086

  Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Thái
Điện thoại:    0258.3815665
  Phó Giám đốc: Ông Lưu Ngọc Phi 
Điện thoại:    0258.3829286 
 

Phó Giám đốc, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng: Ông Văn Ngọc Sen 
Điện thoại:    0258.3818040


CÁC PHÒNG, BAN, TỔ CHỨC TRỰC THUỘC:

 ảnh minh họa
Văn phòng Sở
Chánh Văn phòng Sở: Bà Lê Thị Minh Nguyệt
Điện thoại: 0258.3827095

  Thanh tra
Chánh Thanh Tra: Bà Lê Thị Thu Thảo
Điện thoại: 058.3819700

  Phòng Công chức, Viên chức
Trưởng phòng: Ông Bùi Thế An
Điện thoại: 0258.3828492

 

Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi Chính phủ 
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Thanh
Điện thoại: 0258.3822042

  Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Đông
Điện thoại: 0258.3828494


Phòng Cải cách hành chính
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Minh
Điện thoại: 0258.3810440


Ban Thi đua – Khen thưởng
Trưởng Ban: Ông Văn Ngọc Sen
Điện thoai: 0904452784
Phòng Tổng hợp – Hành chính
Trưởng phòng: Ông Ngô Thanh Vũ
Điện thoại: 0258.3822064

Ban Tôn giáo
Phó Trưởng Ban: Ông Nguyễn Hữu Dinh
Điện thoại: 0258.3812994
Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính
Điện thoại: 0258.3827334
   Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 0258.3607324

Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Ba

Điện thoại : 0258.3814.308

Phòng Hành chính - Tổng hợp
Trưởng phòng: Bà Lê Hoàng Phương

Điện thoại: 0258.3560207
  Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Phó Giám đốc: Võ Thị Thúy Nga
Điện thoại: 0258. 3822910
Các tin khác

Đang online: 42

Số lượt truy cập: 467727