29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 22/07/2014]

Sáng ngày 18/7/2014, Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và dự thảo Quy chế khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu Lãnh đạo và công chức chuyên trách CCHC các Sở, ngành, đơn vị, địa phương; đại diện cho các Ban Đảng, đoàn thể cấp tỉnh. Tại Hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ một số nội dung các dự thảo, đặc biệt góp ý kiến hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần và xây dựng kết cấu điểm hợp lý tại các phụ lục kèm theo dự thảo Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC.


Kết luận Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Phòng CCHC trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành./.
Đang online: 75

Số lượt truy cập: 437723