29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 14/04/2017]
   
    Sáng ngày 13/4/2017, tại Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.
    Đồng chí Ngô Truyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.
    Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn.Ảnh hội nghị

    Hội nghị đã nghe Văn phòng Sở trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2017.
    Trong quý I năm 2017, ngành Nội vụ Khánh Hòa đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao; nổi bật là: Đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của BCH TW Đảng; Chương trình phát triển nhân lực năm 2017, giai đoạn 2016-2020; Chương trình phát triển nhân lực năm 2017, giai đoạn 2016-2020; Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; tổ chức thành công: Hội nghị công bố chỉ số hài lòng, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017; Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý biên chế theo đúng tinh thần thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ và công tác thanh niên...

    Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị. Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố cũng đã trao đổi một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ đã trao đổi, giải đáp các ý kiến của các Phòng Nội vụ.Đồng chí Ngô Truyện phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ Khánh Hòa trong thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017. Đồng chí Ngô Truyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã thành phố tiến hành rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II đã nêu trong Báo cáo, trong đó cần chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
    - Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu về phân cấp cho cấp huyện, cấp tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh sau khi các cơ quan liên quan có văn bản báo cáo, đề xuất. Tham mưu UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017, sự nghiệp y tế, văn hoá, thể thao và sự nghiệp khác năm 2016 sau khi Bộ Nội vụ có văn bản phê duyệt
    - Tham mưu Ban Chỉ đạo 108 và 26 của tỉnh trình Bộ Nội vụ thẩm tra danh sách thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP đợt 06 tháng cuối năm 2017.
    - Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 đã được phê duyệt.
    - Trình UBND tỉnh ban hành: Quy chế đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh; Kế hoạch tổ chức cuộc thi Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ lần 3 - năm 2017.
    - Triển khai Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; xây dựng Đề án hỗ trợ kinh phí đối với công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
Tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước công việc trong việc lập hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa (sau khi có hướng dẫn của Chính phủ).
    - Hoàn chỉnh Đề án xin chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Cam Ranh, huyện Trường Sa, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ.
    - Tham mưu tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2017.
    - Tiến hành cuộc thanh tra việc tuyển dụng công chức cấp xã của UBND thành phố Cam Ranh.
    - Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ.

Đang online: 86

Số lượt truy cập: 467773