29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 01/04/2017]

      Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2017, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổ chức công bố Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh điều động ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng đến nhận công tác tại UBND thị xã Ninh Hòa kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2017 để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa; và Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Văn Ngọc Sen, Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, thời hạn 05 năm kể từ ngày 03/4/2017.Ông Ngô Truyện (Thứ nhất từ phải sang) - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định cho ông Nguyễn Thanh Hà và ông Văn Ngọc Sen.

Đang online: 85

Số lượt truy cập: 467772