29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 29/02/2016]

Họp Ủy ban bầu cử tỉnh – Phiên họp lần thứ hai

 Chiều ngày 29/02/2016, tại Phòng họp UBND tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp phiên thứ hai thông qua các nội dung: Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí bầu cử. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; các thành viên UBBC tỉnh và đại diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo nội dung công việc đã triển khai trong tháng 02/2016 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2016 liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo dự thảo số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo dự thảo quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe dự thảo các báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị các Tiểu ban An ninh, an toàn trật tự xã hội; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Cơ sở vật chất căn cứ hướng dẫn của các cơ quan Trung ương sớm ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử theo lĩnh vực được giao; các sở, ngành và các Tiểu ban khẩn trương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện liên quan đến công tác bầu cử gửi về Sở Tài chính tổng hợp báo cáo, tham mưu UBBC tỉnh việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác bầu cử; thống nhất dự thảo về ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó trên địa bàn tỉnh gồm 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (thành phố Nha Trang: 03 đơn vị, thành phố Cam Ranh: 02 đơn vị, thị xã Ninh Hòa: 02 đơn vị, huyện Diên Khánh: 02 đơn vị, các huyện còn lại mỗi huyện thành lập 01 đơn vị). Đồng thời, Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị cơ quan Thường trực UBBC tỉnh – Sở Nội vụ bổ sung việc in ấn, phân bổ tài liệu bầu cử cho các đơn vị liên quan và lưu ý rà soát các nội dung công việc cần triển khai thực hiện trong tháng 03/2016 đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định.

(Đồng chí Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBBC tỉnh kết luận cuộc họp)

Đang online: 64

Số lượt truy cập: 467750