29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 20/07/2016]

Chiều ngày 18/7/2016, tại Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đồng chí Ngô Truyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh.


Ảnh hội nghị


Hội nghị đã nghe Văn phòng Sở trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Trong 06 tháng đầu năm 2016, ngành Nội vụ Khánh Hòa đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao; nổi bật là: Đã tham mưu tổ chức thành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu UBND tỉnh: Đề án thành lập Sở Du lịch, đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao. Công tác CCHC đã được tham mưu triển khai khá đồng bộ ở cấp tỉnh, cấp huyện, có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn đối với cấp xã. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quy chế quản lý, sử dụng người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh về công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh; Kế hoạch tuyển chọn không qua thi tuyển đối với người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương. Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2016. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ được triển khai đạt chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị. Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố cũng đã trao đổi một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ đã trao đổi, giải đáp các ý kiến của các Phòng Nội vụ.

 Ảnh đồng chí Ngô Truyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ Khánh Hòa trong thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm. Đồng chí Ngô Truyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã thành phố tiến hành rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm đã nêu trong Báo cáo; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành ngay trong quý III, trong đó cần chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kịp thời tham mưu kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định.

- Làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo các cấp chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt về công tác cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Tập trung hoàn thành cập nhật chuyển giao phiên bản hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử, kết nối liên thông 3 cấp, triển khai hồ sơ điện tử, triển khai ứng dụng tin nhắn tự động thông báo kết quả hồ sơ, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, triển khai mức độ 4.

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án đã đề ra.

- Chú trọng việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ.

Đang online: 43

Số lượt truy cập: 467728