29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 25/10/2016]

         Chiều ngày 21/10/2016, tại Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội vụ quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016

Đồng chí Ngô Truyện, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.

Ảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe Văn phòng Sở trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý III, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016.

Trong quý III, ngành Nội vụ Khánh Hòa đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao; nổi bật là: Đã tham mưu UBND tỉnh: Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và du lịch tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm xúc tiến thông tin du lịch của Sở Du lịch; Công tác CCHC tiếp tục triển khai khá đồng bộ ở cấp tỉnh, cấp huyện, có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn đối với cấp xã; đã tham mưu triển khai khảo sát sự hài lòng năm 2016; hoàn thành cập nhật Phần mềm một cửa điện tử trên phạm vi toàn tỉnh; dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; hoàn thành Kế hoạch triển khai Đề án thí điểm tuyển dụng không qua thi tuyển đối với người có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ loại khá, Đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan địa phương; trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án điều chỉnh số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ được triển khai đạt chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị. Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố cũng đã trao đổi một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ đã trao đổi, giải đáp các ý kiến của các Phòng Nội vụ.

 Ảnh đồng chí Ngô Truyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ Khánh Hòa trong thực hiện nhiệm vụ công tác quý III. Đồng chí Ngô Truyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã thành phố tiến hành rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý IV đã nêu trong Báo cáo, trong đó cần chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kịp thời tham mưu kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy định.

- Làm tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo các cấp chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt về công tác cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, triển khai ứng dụng tin nhắn tự động thông báo kết quả hồ sơ, đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến mức độ 3, triển khai mức độ 4; hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng năm 2016 và tham mưu công bố kết quả. Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế tiêu chí đánh giá, xếp hạng CCHC; gắn kết quả CCHC với thi đua khen thưởng và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết sửa đổi, bổ sung đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được hưởng chế độ hỗ trợ khi chuyển đổi vị trí công tác.

- Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 26-CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện Phương án Điều chỉnh ĐGHC thị xã Ninh Hòa để thành lập huyện Tân Định

- Chú trọng việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ.

Đang online: 56

Số lượt truy cập: 467742