29.6 °C
Độ ẩm: 83 %
Sức gió: 14 km/h
[Đăng ngày: 07/08/2012]

A. Tổ chức bộ máy:

I. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức thống nhất ở các địa phương (được sắp xếp theo thứ tự tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương):

1. Sở Nội vụ;

2. Sở Tư pháp;

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Sở Tài chính;

5. Sở Công Thương;

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Sở Giao thông vận tải;

8. Sở Xây dựng;

9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

10. Sở Thông tin và Truyền thông;

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

13. Sở Khoa học và Công nghệ;

14. Sở Giáo dục và Đào tạo;

15. Sở Y tế;

16. Thanh tra tỉnh;

17. Văn phòng Ủy ban nhân dân;

18. Sở Ngoại vụ;

19. Ban Dân tộc.

II. Các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (được sắp xếp theo thứ tự tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Phòng Nội vụ;

2. Phòng Tư pháp;

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

6. Phòng Văn hoá và Thông tin;

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Phòng Y tế;

9. Thanh tra huyện;

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Ngoài 10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở tất cả các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định tại Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008, tổ chức một số cơ quan chuyên môn để phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính cấp huyện như sau:

1. Ở các quận:

a) Phòng Kinh tế;

b) Phòng Quản lý đô thị.

2. Ở các thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

a) Phòng Kinh tế;

b) Phòng Quản lý đô thị.

3. Ở các huyện:

a) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Phòng Công  Thương.

III. Các Chi cục, đơn vị, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

1.     Sở Nội vụ:

a)     Ban Thi đua khen thưởng;

b)    Ban Tôn giáo;

c)     Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

2.     Sở Tư pháp:

a)     Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

b)    Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

3.     Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

4.     Sở Công thương:

a)     Chi cục quản lý thị trường;

b)    Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

5.     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a)     Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà;

b)    Chi cục Bảo vệ thực vật;

c)     Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

d)    Chi cục Kiểm lâm;

e)     Chi cục Lâm nghiệp;

f)      Chi cục Nuôi trồng thủy sản;

g)     Chi cục Phát triển nông thôn;

h)    Chi cục quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản;

i)       Chi cục Thú y;

j)       Chi cục Thủy lợi;

k)    Trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy sản;

l)       Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường;

m)  Trung tâm điều tra khảo sát thiết kế nông nghiệp và phát triển nông thôn;

n)    Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao;

o)    Trung tâm khuyến nông – khuyển ngư;

p)    Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh;

q)    Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa;

r)      Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm;

s)     Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn.

6.     Sở Giao thông Vận tải:

a)     Thanh tra Giao thông;

b)    Văn phòng Ban an toàn giao thông.

7.     Sở Xây dựng:

a)     Thanh tra Xây dựng;

b)    Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng.

8.     Sở Tài nguyên và Môi trường:

a)     Chi cục Biển và Hải đảo;

b)    Chi cục Bảo vệ môi trường;

c)     Chi cục Quản lý đất đai;

d)    Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

e)     Trung tâm phát triển quỹ đất;

f)      Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường;

g)     Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

h)    Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

9.     Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông.

10.             Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a)     Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội;

b)    Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội;

c)     Trung tâm Bảo trợ xã hội;

d)    Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công;

e)     Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Ninh Hòa;

f)      Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Cam Ranh;

g)     Trung tâm giới thiệu việc làm;

h)    Quỹ Bảo trợ trẻ em;

i)       Ban quản lý nghĩa trang Hòn Dung và Đài Liệt sỹ.

11.             Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a)     Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch;

b)    Bảo tàng tỉnh;

c)     Thư viện tỉnh;

d)    Trung tâm Văn hóa tỉnh;

e)     Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng;

f)      Tạp chí Văn hóa – Thể thao và Du lịch;

g)     Nhà hát nghệ thuật truyền thống;

h)    Trung tâm điện ảnh Khánh Hòa;

i)       Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao.

12.             Sở Khoa học và Công nghệ:

a)     Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng;

b)    Chi cục tiêu chuẩn Đo lường – Chất lượng.

13.             Sở Y tế:

a)     Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

b)    Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

c)     Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

d)    Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa;

e)     Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh;

f)      Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng;

g)     Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần;

h)    Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh phổi;

i)       Bệnh viện Da liễu;

j)       Trung tâm phục hồi chức năng – giáo dục trẻ em khuyết tật;

k)    Trung tâm phòng chống HIV/AIDS;

l)       Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

m)  Trung tâm truyền thông – giáo dục sức khỏe;

n)    Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản;

o)    Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;

p)    Trung tâm Giám định pháp y;

q)    Trung tâm Giám định y khoa;

r)      Trung tâm sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng;

s)     Trung tâm nội tiết;

t)      Trung tâm cấp cứu 115;

u)    Trung tâm giám định pháp y tâm thần;

v)    Trung tâm huyết học – tuyền máu;

w)  Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế;

14.            Văn phòng UBND tỉnh

a)     Trung tâm Công báo tỉnh

IV. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1.     Thành phố Nha Trang:

a)     Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang;

b)    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

c)     Đài truyền thanh;

d)    Trung tâm Văn hóa – Thể thao;

e)     Trạm Khuyến nông – Khuyến ngư;

f)      Đội thanh niên xung kích.

2.     Thành phố Cam Ranh:

a)     Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh

b)    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

c)     Đài truyền thanh – truyền hình;

d)    Trung tâm Văn hóa – Thể thao;

e)     Trạm Khuyến nông – Lâm – Ngư;

f)      Đội thanh niên xung kích;

g)     Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

h)    Trung tâm phát triển quỹ đất;

i)       Ban quản lý dự án các công trình xây dựng.

3.     Thị xã Ninh Hòa:

a)     Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa;

b)    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

c)     Bệnh viện Ninh Diêm;

d)    Đài truyền thanh – truyền hình;

e)     Trung tâm Văn hóa – Thể thao;

f)      Trạm khuyến nông – khuyến lâm;

g)     Trung tâm phát triển quỹ đất;

h)    Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

i)       Ban quản lý dự án các công trình xây dựng.

4.     Huyện Diên Khánh:

a)     Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh;

b)    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

c)     Đài truyền thanh – truyền hình;

d)    Trung tâm văn hóa – thể thao;

e)     Trung tâm Khuyến nông – Khuyến lâm;

f)      Trung tâm phát triển quỹ đất;

g)     Đội quản lý trật tự an toàn giao thông xây dựng;

h)    Ban quản lý các công trình xây dựng;

i)       Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

j)       Ban quản lý công trình công cộng và môi trường đô thị.

5.     Huyện Khánh Sơn:

a)     Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn;

b)    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

c)     Đài truyền thanh – truyền hình;

d)    Trung tâm văn hóa – thể thao;

e)     Trạm khuyến nông – khuyến lâm;

f)      Ban quản lý các công trình xây dựng;

g)     Ban quản lý công trình công cộng và môi trường;

h)    Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

i)       Trung tâm phát triển quỹ đất;

j)       Trung tâm bảo trợ xã hội;

k)    Trung tâm thương mại – dịch vụ miền núi;

6.     Huyện Khánh Vĩnh:

a)     Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm;

b)    Ban quản lý dự án các công trình xây dựng;

c)     Trung tâm phát triển quỹ đất;

d)    Ban quản lý công trình công cộng và môi trường;

e)     Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

f)      Trung tâm thương mại – dịch vụ miền núi;

g)     Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh;

h)    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

i)       Đài truyền thanh – truyền hình;

j)       Trung tâm văn hóa;

7.     Huyện Vạn Ninh:

a)     Đài truyền thanh – truyền hình;

b)    Trung tâm Văn hóa – Thể thao;

c)     Trạm khuyến nông – khuyến lâm;

d)    Trung tâm phát triển quỹ đất;

e)     Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

f)      Ban quản lý dự án các công trình xây dựng;

g)     Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh;

h)    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

8.     Huyện Cam Lâm:

a)     Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm;

b)    Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

c)     Đài truyền thanh – truyền hình;

d)    Trung tâm văn hóa – thể thao;

e)     Trạm khuyến nông – khuyến lâm;

f)      Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

g)     Trung tâm phát triển quỹ đất;

h)    Ban quản lý dự án các công trình xây dựng.

V. Các tổ chức phối hợp liên ngành:

a)     Ban An toàn giao thông;

b)    Ban chỉ đạo cấp nước an toàn;

c)     Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão tỉnh Khánh Hòa;

d)    Ban công tác về người Việt Nam ở nước ngoài;

e)     Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Khánh Hòa;

f)      Ban Chỉ đạo Biển Đông – Hải đảo tỉnh Khánh Hòa;

g)     Ban chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị của địa phương;

h)    Ban Chỉ đạo huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

i)       Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Khánh Hòa;

j)       Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa;

VI. Quy chế phối hợp liên ngành:

a)     Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang;

b)    Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Khánh Hòa;

 

Các tin khác

Đang online: 84

Số lượt truy cập: 467771